Jak zostać strażakiem?
Strona główna » Rozwój » Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?

Jeśli chcesz zostać strażakiem, ważne jest, aby najpierw zrozumieć wymagania i kryteria kwalifikacyjne. W większości przypadków musisz mieć co najmniej 18 lat i mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważne. Możesz również potrzebować wykształcenia policealnego w zakresie nauki o pożarze lub pokrewnej dziedziny. Dodatkowo musisz posiadać ważne prawo jazdy i zdać test sprawności fizycznej. Proces zostania strażakiem może być trudny, ale przy ciężkiej pracy i determinacji jest to zdecydowanie możliwe.

Obowiązki strażaka w Polsce

Strażacy są odpowiedzialni nie tylko za gaszenie pożarów, świadczą również pomoc z zakresu ratownictwa medycznego, reagują na incydenty z materiałami niebezpiecznymi oraz prowadzą akcje poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy jako ratownicy pełnią kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności.

Poza obowiązkami strażackimi strażacy prowadzą również edukację publiczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, np. uczą dzieci w wieku szkolnym prawidłowego posługiwania się gaśnicą.

Często sprawdzają również budynki, aby upewnić się, że są zgodne z przepisami i nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Dzięki zaangażowaniu w bezpieczeństwo publiczne strażacy cieszą się dużym uznaniem społeczności.

Jak zostać strażakiem w Polsce?

Aby zostać strażakiem nie trzeba kończyć studiów kierunkowych w tym zawodzie.
Jest jednak kilka wymagań, które musisz spełnić, zanim zostaniesz strażakiem. Po pierwsze, musisz mieć co najmniej 18 lat i ukończyć szkołę średnią. Po drugie, będziesz musiał zdać test sprawności fizycznej i egzamin pisemny. Przystąpić do straży można podczas naborów ogłaszanych w Biuletynach Informacji Publicznej.

Drugą drogą, która gwarantuje otrzymanie pracy jest ukończenie Państwowej szkoły pożarnej:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (sgsp.edu.pl),
 • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie (cspsp.pl),
 • Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie (sapsp.pl),
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu (sapsp.edu.pl).

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • nie więcej niż 25 lat,
 • ukończona matura,
 • egzamin dojrzałości z przynajmniej jednym dodatkowym przedmiotem: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.

Podczas procesu rekrutacyjnego kandydaci poddani zostają testom fizycznym, umiejętności pływania oraz sprawdzianowi lęku wysokości. Wiedza jest tutaj równie ważna, proces rekrutacji obejmuje również egzaminy teoretyczne, w których przodują pytania z chemii oraz fizyki.

Nauka w szkole w zależności od wybranej jednostki trwa od 2 do 4 lat. Po ukończeniu Szkoły Główne Służby Pożarniczej w Warszawie otrzymuje się tytuł inżyniera lub magistra pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. W przypadku trzech pozostałych szkół absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta.

Predyspozycje i cechy dobrego strażaka

Strażacy to jedni z najważniejszych członków naszych społeczności. Każdego dnia ryzykują życiem, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, i muszą być przygotowani na wiele wyzwań. Więc jakie cechy wyróżnia dobrego strażaka?

 1. Przede wszystkim strażacy muszą być sprawni fizycznie, aby podnosić ciężki sprzęt, wspinać się po drabinach i biegać na duże odległości.
 2. Muszą też mieć szybki refleks i zdolność szybkiego myślenia.
 3. Strażacy muszą być w stanie dobrze pracować pod presją, zachować spokój w obliczu chaosu i umieć podejmować decyzje w ułamku sekundy.
 4. Strażacy muszą być graczami zespołowymi, aby współpracować ze swoimi kolegami, aby wszyscy byli bezpieczni.
 5. Strażacy muszą mieć silne poczucie obowiązku. Muszą być oddani swojej pracy i chętnie przedkładać potrzeby innych ponad własne.

Ile zarabia strażak?

Strażacy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa ryzykując zdrowie a nawet życie, w rezultacie czego są całkiem dobrze wynagradzani za swój wysiłek. Pensje mogą się różnić w zależności od doświadczenia, wykształcenia i lokalizacji. Pensja strażaka niższego stopnia wynosi minimalnie około 3 700 zł brutto.

Ponadto strażacy, którzy uzyskali wyższe stopnie naukowe lub certyfikaty oczywiście są odpowiednio premiowani. Osoby z wyższym wykształceniem można aspirować na wyższe stanowiska zarabiając nawet 8 000 zł brutto. Zawód strażaka jest stosunkowo bezpieczny pod względem utrzymania pracy. W większości przypadków są w stanie utrzymać swoją pracę, o ile pozostają sprawni fizycznie i są w stanie wykonywać swoje obowiązki.

Średnia emerytura strażaka opiewa na kwotę 3 000 – 4 000 złotych. Świadczenie to w wysokości 60% podstawy przysługuje już po 25 latach pracy. Kwota ta wzrasta o 3% z każdym kolejnym rokiem służby.

Zalety i wady zawodu strażaka

Strażacy są kluczowymi członkami społeczności zajmującej się bezpieczeństwem publicznym, a ich praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Strażacy muszą być przygotowani do reagowania na wiele różnych sytuacji awaryjnych, od pożarów domów po incydenty z materiałami niebezpiecznymi. Zapewniają również opiekę medyczną i inną pomoc ofiarom wypadków i katastrof.

Chociaż praca strażaka może być trudna i satysfakcjonująca, wiąże się również z pewnym ryzykiem. Strażacy są narażeni na działanie dymu i innych substancji toksycznych, a także narażają się na niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń lub śmierci podczas reagowania na sytuacje awaryjne. Ponadto strażacy często pracują przez wiele godzin i są dyżurni przez dłuższy czas. W rezultacie mogą mieć mało czasu na zajęcia towarzyskie lub rodzinne.

Jak w praktyce wygląda praca strażaka w Polsce?

Strażacy mają szeroki zakres obowiązków, od zapobiegania pożarom po akcje ratownicze. Ściśle współpracują z innymi służbami ratunkowymi, takimi jak policja i pogotowie ratunkowe, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo.

Strażacy odgrywają również ważną rolę w edukacji społeczeństwa na temat bezpieczeństwa pożarowego. Poza tradycyjnymi obowiązkami strażacy w Polsce są również szkoleni w zakresie reagowania na klęski żywiołowe, takie jak powodzie czy trzęsienia ziemi. W rezultacie muszą być przygotowani na wszystko, co stanie im na drodze.