kreatywność
Strona główna » Rozwój » Co to jest kreatywność? Definicja i cechy

Co to jest kreatywność? Definicja i cechy

Zastanawiasz się, co to jest kreatywność? Przedstawiamy definicję oraz kluczowe cechy kreatywności, które pomagają w rozwoju umiejętności twórczego myślenia i innowacyjności.

Kreatywność to kluczowy element ludzkiego życia, wpływający na różne dziedziny, takie jak biznes, edukacja czy zdrowie psychiczne. W niniejszym artykule przedstawimy definicję kreatywności, jej historię, związek z inteligencją, cechy osób kreatywnych oraz techniki stymulowania kreatywności. Zapraszamy do lektury!

Definicja kreatywności

Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych, oryginalnych i wartościowych pomysłów, rozwiązań oraz dzieł. Jest to proces, który łączy w sobie zarówno myślenie dywergencyjne, czyli generowanie wielu różnych pomysłów, jak i myślenie konwergencyjne, polegające na wyborze i rozwijaniu najlepszego z nich. Istnieje wiele teorii i podejść do definiowania kreatywności, jednak większość z nich podkreśla jej trzy kluczowe aspekty: nowość, oryginalność i wartość.

Jednym z najbardziej znanych modeli kreatywności jest tzw. model „4P”, który opisuje kreatywność jako interakcję czterech elementów: osoby (person), procesu (process), produktu (product) i środowiska (press). Według tego modelu, kreatywność jest wynikiem współdziałania indywidualnych cech osobowości, umiejętności, motywacji, procesów myślowych, produktów twórczych oraz wpływu otoczenia, w którym dana osoba funkcjonuje.

Historia badania kreatywności

Badanie kreatywności jako naukowego zagadnienia rozpoczęło się w XX wieku, choć zainteresowanie tym tematem sięga starożytności. W starożytnych kulturach, takich jak grecka czy rzymska, kreatywność była przypisywana bóstwom i uważana za dar od bogów. W średniowieczu, kreatywność była utożsamiana z boskim natchnieniem, a twórczość artystyczna i naukowa była często traktowana jako przejaw działania sił wyższych.

W XX wieku, wraz z rozwojem psychologii, kreatywność zaczęła być badana jako zjawisko ludzkie. W latach 50. i 60. XX wieku, badacze takich jak J.P. Guilford czy E. Paul Torrance opracowali pierwsze testy i metody badania kreatywności, które pozwoliły na jej pomiar i analizę. W kolejnych dekadach, badania nad kreatywnością skupiały się na poszukiwaniu jej źródeł, mechanizmów oraz związku z innymi umiejętnościami i cechami osobowości.

Kreatywność a inteligencja

Kreatywność i inteligencja są często utożsamiane ze sobą, jednak są to dwa różne aspekty umysłu. Inteligencja odnosi się do zdolności do rozumienia, uczenia się, rozwiązywania problemów i adaptacji do nowych sytuacji. Kreatywność natomiast, jak już wspomniano, polega na tworzeniu nowych, oryginalnych i wartościowych pomysłów, rozwiązań i dzieł. Chociaż obie te zdolności są związane z procesami myślowymi, to jednak mają różne cele i funkcje.

Badania naukowe wykazały, że istnieje pewien związek między kreatywnością a inteligencją, ale nie jest on jednoznaczny ani prostoliniowy. Wg teorii progu inteligencji opracowanej przez J.P. Guilforda, istnieje pewien poziom inteligencji, który jest niezbędny do wykazania się kreatywnością, ale przekroczenie tego progu nie gwarantuje automatycznie wyższego poziomu kreatywności. Innymi słowy, osoby o wysokim poziomie inteligencji mają większe szanse na bycie kreatywnymi, ale nie zawsze tak jest. Warto również zauważyć, że istnieją różne rodzaje inteligencji, takie jak inteligencja emocjonalna czy społeczna, które również mogą wpływać na kreatywność.

Cechy charakterystyczne dla osób kreatywnych

Osoby kreatywne wykazują pewne cechy osobowości, które wyróżniają je spośród innych. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Otwartość na doświadczenia: Osoby kreatywne są zazwyczaj bardziej otwarte na nowe doświadczenia, co pozwala im na eksplorowanie różnych dziedzin życia i zdobywanie wiedzy z różnych źródeł. Dzięki temu są w stanie łączyć różne pomysły i tworzyć nowe, oryginalne rozwiązania.
 • Niekonwencjonalność: Kreatywni ludzie często odbiegają od norm społecznych i kulturowych, co pozwala im na swobodne myślenie i eksperymentowanie z różnymi pomysłami. Nie boją się ryzyka ani krytyki, co jest kluczowe dla procesu twórczego.
 • Ciekawość: Osoby kreatywne są z natury ciekawe, co sprawia, że poszukują nowych informacji, inspiracji i doświadczeń. Ta cecha pozwala im na ciągłe poszerzanie horyzontów i rozwijanie swoich umiejętności.
 • Wysoka tolerancja na niepewność: Kreatywni ludzie potrafią radzić sobie z niepewnością, co jest niezbędne w procesie twórczym. Potrafią podejmować decyzje, nawet gdy nie mają pełnej wiedzy na dany temat, co pozwala im na szybkie działanie i adaptację do zmieniających się warunków.

Rola kreatywności w życiu codziennym

Kreatywność odgrywa ważną rolę w życiu codziennym, wpływając na różne aspekty funkcjonowania człowieka. Oto niektóre z nich:

 • Rozwiązywanie problemów: Kreatywność pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, co sprawia, że osoby kreatywne są w stanie znaleźć nowe, niekonwencjonalne rozwiązania. Dzięki temu potrafią radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, które napotykają na swojej drodze.
 • Adaptacja do zmian: Kreatywni ludzie są bardziej elastyczni i potrafią dostosować się do zmieniających się warunków. Dzięki temu są w stanie lepiej radzić sobie z niepewnością i stresującymi sytuacjami, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne.
 • Rozwój osobisty: Kreatywność pozwala na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i umiejętności, co prowadzi do wzrostu osobistego. Osoby kreatywne są bardziej otwarte na nowe doświadczenia, co sprawia, że mają szersze horyzonty i bogatsze życie emocjonalne.
 • Relacje międzyludzkie: Kreatywność może wpływać na relacje z innymi ludźmi, gdyż osoby kreatywne potrafią lepiej komunikować się, wyrażać swoje uczucia i myśli oraz rozumieć potrzeby innych. Dzięki temu są w stanie budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje.

Kreatywność w biznesie i innowacjach

Kreatywność jest kluczowym elementem w biznesie i innowacjach, gdyż pozwala na tworzenie nowych produktów, usług i rozwiązań. Oto niektóre z jej zalet:

 • Innowacyjność: Kreatywność pozwala na generowanie nowych pomysłów, które mogą prowadzić do innowacji. Dzięki temu firmy są w stanie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, które przyciągają klientów i zwiększają konkurencyjność.
 • Adaptacja do zmian: Kreatywni pracownicy potrafią dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, co pozwala firmom na szybsze reagowanie na potrzeby klientów i zmieniające się trendy.
 • Rozwiązywanie problemów: Kreatywność pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, co sprawia, że firmy są w stanie znaleźć nowe, niekonwencjonalne rozwiązania. Dzięki temu mogą radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, które napotykają na swojej drodze.
 • Wzrost efektywności: Kreatywność może prowadzić do optymalizacji procesów i zasobów, co przekłada się na wzrost efektywności firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa są w stanie osiągać lepsze wyniki przy niższych kosztach.

Techniki stymulowania kreatywności

Stymulowanie kreatywności jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Istnieje wiele technik i metod, które mogą pomóc w rozwijaniu kreatywności. Oto kilka z nich:

 • Brainstorming – to popularna technika, która polega na generowaniu jak największej liczby pomysłów na dany temat w krótkim czasie. Celem jest wykorzystanie różnorodności perspektyw uczestników, aby znaleźć oryginalne i innowacyjne rozwiązania.
 • Techniki relaksacyjne – stres i napięcie mogą hamować kreatywność, dlatego warto zastosować różne metody relaksacji, takie jak medytacja, joga czy głębokie oddychanie, aby uwolnić umysł i pozwolić mu swobodnie tworzyć.
 • Wizualizacja – polega na twórczym wyobrażaniu sobie różnych scenariuszy, sytuacji czy rozwiązań problemów. Wizualizacja może pomóc w odkrywaniu nowych pomysłów i kierunków działania.
 • Techniki skojarzeń – łączenie ze sobą różnych idei, koncepcji czy obiektów, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Dzięki temu można odkryć nowe, nieoczywiste połączenia i pomysły.

Ważne jest, aby eksperymentować z różnymi technikami i znaleźć te, które najlepiej działają dla danej osoby. Regularne praktykowanie tych metod może prowadzić do znacznego rozwoju kreatywności.

Kreatywność a zdrowie psychiczne

Kreatywność może mieć istotny wpływ na zdrowie psychiczne. Pozytywne działanie kreatywności na umysł może przejawiać się na różne sposoby:

 • Redukcja stresu – angażowanie się w działania kreatywne, takie jak malowanie, pisanie czy muzyka, może pomóc w odreagowaniu stresu i napięcia, co przekłada się na lepsze samopoczucie.
 • Terapia – kreatywność może być wykorzystywana jako forma terapii, np. w arteterapii czy terapii pisarskiej. Dzięki temu pacjenci mogą wyrazić swoje uczucia, myśli i emocje w sposób, który może być dla nich trudny do osiągnięcia w tradycyjnej rozmowie terapeutycznej.
 • Samorealizacja – rozwijanie kreatywności może prowadzić do odkrywania własnych pasji, talentów i celów życiowych, co z kolei wpływa na poczucie spełnienia i satysfakcji z życia.

Warto zatem dbać o rozwój kreatywności, gdyż może to przynieść korzyści nie tylko dla naszej kariery czy życia osobistego, ale także dla naszego zdrowia psychicznego.

Kreatywność a edukacja

Kreatywność odgrywa kluczową rolę w edukacji, gdyż pomaga w nauce, rozwoju umiejętności oraz kształtowaniu postaw. Wykorzystanie kreatywności w procesie nauczania może przynieść wiele korzyści:

 • Uczenie się przez odkrywanie – kreatywność pozwala uczniom na eksperymentowanie, badanie i odkrywanie nowych idei, co prowadzi do lepszego zrozumienia przedmiotu i przyswojenia wiedzy.
 • Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów – kreatywność uczy, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, szukać alternatywnych rozwiązań i podejmować decyzje. Te umiejętności są niezbędne w życiu zawodowym i osobistym.
 • Stymulowanie motywacji – kreatywność sprawia, że nauka staje się bardziej interesująca i angażująca, co z kolei wpływa na motywację uczniów do zdobywania wiedzy.

Aby stymulować kreatywność w edukacji, nauczyciele powinni stosować różnorodne metody nauczania, takie jak projekty grupowe, dyskusje, gry edukacyjne czy prace twórcze. Ważne jest także, aby stworzyć atmosferę, w której uczniowie będą się czuli swobodnie i będą mogli wyrazić swoje pomysły bez obaw przed krytyką czy oceną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *