savoir-vivre kolejność powitania
Strona główna » Styl » Jaka jest kolejność powitania według savoir-vivre?

Jaka jest kolejność powitania według savoir-vivre?

Czy wiesz, w jakiej kolejności powinno się witać osoby? Zrozum subtelną etykietę powitania według savoir-vivre i zaimponuj swoją kulturą osobistą.

W tym artykule omówimy zasady savoir-vivre dotyczące powitania w różnych sytuacjach społecznych, takich jak spotkania biznesowe, rodzinne czy przyjęcia towarzyskie. Dowiesz się, kto powinien zainicjować powitanie, jak witać się z osobami starszymi, młodzieżą, a także jakie są zasady powitania w różnych kulturach. Na koniec, przedstawimy częste błędy w powitaniu i jak ich unikać, aby zawsze zachować elegancję i klasę.

Zasady powitania w różnych sytuacjach społecznych

Powitanie jest ważnym elementem komunikacji międzyludzkiej, które może wpłynąć na pierwsze wrażenie i dalsze relacje z osobą, z którą się witamy. W zależności od sytuacji społecznej, w jakiej się znajdujemy, istnieją różne zasady savoir-vivre dotyczące powitania. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sytuacji, w których może nastąpić powitanie oraz zasady, które warto znać i stosować.

 • Spotkania biznesowe – na spotkaniach biznesowych powitanie powinno być formalne i profesjonalne. W Polsce najczęściej używa się uścisku dłoni, a w przypadku osób, które się już znają, można dodać słowa „dzień dobry” lub „dobry wieczór”. Ważne jest, aby pamiętać o utrzymaniu kontaktu wzrokowego podczas powitania.
 • Rodzinne spotkania – na spotkaniach rodzinnych powitanie może być bardziej serdeczne i swobodne. W zależności od stopnia zażyłości z osobą, z którą się witamy, można użyć uścisku dłoni, przytulenia, pocałunku w policzek lub po prostu słów „cześć” lub „witaj”.
 • Przyjęcia towarzyskie – na przyjęciach towarzyskich zasady powitania mogą być różne w zależności od charakteru imprezy i stopnia formalności. Na bardziej formalnych przyjęciach warto stosować uścisk dłoni i słowa „dzień dobry” lub „dobry wieczór”, natomiast na mniej formalnych spotkaniach można użyć swobodniejszych form powitania, takich jak przytulenie czy pocałunek w policzek.
 • Spotkania sportowe – na spotkaniach sportowych, takich jak mecze czy zawody, powitanie może być swobodne i serdeczne. W zależności od sytuacji można użyć uścisku dłoni, przytulenia, pocałunku w policzek lub po prostu słów „cześć” lub „witaj”.

Kto pierwszy wita? – zasady dotyczące inicjowania powitania

W savoir-vivre istnieją pewne zasady dotyczące tego, kto powinien zainicjować powitanie. Chociaż w praktyce nie zawsze są one ściśle przestrzegane, warto znać te zasady, aby uniknąć nieporozumień i pokazać szacunek wobec innych osób. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad dotyczących inicjowania powitania:

 • Młodszy wita starszego – zgodnie z zasadami savoir-vivre, młodsza osoba powinna zainicjować powitanie z osobą starszą. W praktyce oznacza to, że młodszy człowiek powinien pierwszy wyciągnąć dłoń do uścisku lub zacząć mówić słowa powitania.
 • Mężczyzna wita kobietę – tradycyjnie mężczyzna powinien zainicjować powitanie z kobietą, chyba że kobieta sama zdecyduje się na pierwszy krok. W praktyce oznacza to, że mężczyzna powinien pierwszy wyciągnąć dłoń do uścisku lub zacząć mówić słowa powitania.
 • Osoba o niższej pozycji społecznej wita osobę o wyższej pozycji społecznej – zgodnie z zasadami savoir-vivre, osoba o niższej pozycji społecznej powinna zainicjować powitanie z osobą o wyższej pozycji społecznej. W praktyce oznacza to, że osoba o niższej pozycji powinna pierwsza wyciągnąć dłoń do uścisku lub zacząć mówić słowa powitania.
 • Osoba wchodząca wita osobę już obecną – zgodnie z zasadami savoir-vivre, osoba wchodząca do pomieszczenia powinna zainicjować powitanie z osobami już obecnymi. W praktyce oznacza to, że osoba wchodząca powinna pierwsza wyciągnąć dłoń do uścisku lub zacząć mówić słowa powitania.

Jak powitać się z osobą starszą lub o wyższej pozycji społecznej?

Powitanie osób starszych lub o wyższej pozycji społecznej wymaga szczególnego szacunku i uwzględnienia zasad savoir-vivre. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą w zachowaniu odpowiedniej etykiety:

 • inicjowanie powitania – zgodnie z zasadami savoir-vivre, to osoba młodsza lub o niższej pozycji społecznej powinna zainicjować powitanie, np. przez wyciągnięcie dłoni do uścisku;
 • formalność – w przypadku osób starszych lub o wyższej pozycji społecznej, zaleca się stosowanie bardziej formalnych form powitania, takich jak „dzień dobry” czy „dobry wieczór”, zamiast potocznych „cześć” czy „hej”;
 • tytułowanie – jeśli osoba starsza lub o wyższej pozycji społecznej posiada tytuł naukowy, zawodowy czy szlachecki, warto zwracać się do niej z szacunkiem, używając odpowiedniego tytułu, np. „profesorze”, „doktorze” czy „panie prezesie”;
 • uścisk dłoni – podczas powitania z osobą starszą lub o wyższej pozycji społecznej, warto pamiętać o pewnym, ale niezbyt mocnym uścisku dłoni, który świadczy o szacunku i powadze.

Warto również zwrócić uwagę na różnice kulturowe w powitaniu osób starszych lub o wyższej pozycji społecznej. W niektórych krajach, takich jak Japonia czy Korea, stosuje się specjalne gesty, takie jak ukłon, który wyraża szacunek wobec rozmówcy. W innych kulturach, np. w krajach arabskich, powitanie może obejmować ucałowanie w policzek czy dłoń. Dlatego warto znać zasady savoir-vivre obowiązujące w danym kraju, aby uniknąć nieporozumień i nieświadomego naruszenia zasad etykiety.

Powitanie w miejscu publicznym – zasady savoir-vivre

Powitanie w miejscach publicznych, takich jak restauracje, kina, teatry czy galerie sztuki, również wymaga przestrzegania pewnych zasad savoir-vivre. W zależności od sytuacji i rodzaju miejsca, warto pamiętać o następujących zasadach:

 • szanowanie kolejności – jeśli wchodzimy do miejsca publicznego, gdzie już znajdują się inne osoby, warto zwrócić uwagę na kolejność powitania – zgodnie z zasadami savoir-vivre, powinniśmy najpierw przywitać się z osobami starszymi, a następnie z młodszymi;
 • stosowanie formalnych form powitania – w miejscach publicznych zaleca się używanie bardziej formalnych form powitania, takich jak „dzień dobry” czy „dobry wieczór”, zamiast potocznych „cześć” czy „hej”;
 • uścisk dłoni – podczas powitania w miejscu publicznym, warto pamiętać o pewnym, ale niezbyt mocnym uścisku dłoni, który świadczy o szacunku i powadze;
 • powitanie personelu – w przypadku restauracji, hoteli czy innych miejsc, gdzie obsługuje nas personel, warto pamiętać o uprzejmym powitaniu pracowników, co świadczy o naszym szacunku i kulturze osobistej.

Warto również pamiętać, że w niektórych miejscach publicznych obowiązują specjalne zasady etykiety, np. w teatrze czy operze, gdzie zaleca się powstrzymanie się od głośnych rozmów czy używania telefonów komórkowych podczas spektaklu. Dlatego warto znać zasady savoir-vivre obowiązujące w danym miejscu, aby uniknąć nieporozumień i nieświadomego naruszenia zasad etykiety.

Powitanie na spotkaniach biznesowych – etykieta biznesowa

Na spotkaniach biznesowych istnieje wiele zasad savoir-vivre, które warto znać i stosować, aby wykazać się profesjonalizmem i szacunkiem dla innych uczestników. Powitanie na spotkaniach biznesowych jest jednym z kluczowych elementów, który może wpłynąć na pierwsze wrażenie i dalszą współpracę. Poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących powitania na spotkaniach biznesowych.

 • Uścisk dłoni – na spotkaniach biznesowych najbardziej odpowiednim sposobem powitania jest uścisk dłoni. Powinien być on mocny, ale niezbyt mocny, trwający około 3 sekundy. Unikaj podawania „martwej ryby” lub ściskania dłoni zbyt mocno.
 • Kontakt wzrokowy – podczas powitania na spotkaniach biznesowych ważne jest, aby utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą. Pokazuje to szacunek i zainteresowanie drugą osobą.
 • Przedstawianie się – jeśli spotykasz się z osobą po raz pierwszy, przedstaw się podając swoje imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję w firmie. Jeśli przedstawiasz inne osoby, zacznij od osób o wyższej pozycji hierarchicznej lub starszych.
 • Karta wizytowa – wręczanie i przyjmowanie kart wizytowych to ważny element etykiety biznesowej. Podawaj kartę wizytową obiema rękoma, z tekstem skierowanym do odbiorcy. Przyjmując kartę wizytową, poświęć chwilę na jej przeczytanie i ewentualnie skomentowanie, zanim schowasz ją do etui.

Jak powitać się z dziećmi i młodzieżą według zasad savoir-vivre?

W przypadku powitania z dziećmi i młodzieżą warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą w nawiązaniu dobrego kontaktu i wykazaniu szacunku dla młodszych osób. Powitanie z dziećmi i młodzieżą może różnić się w zależności od wieku i sytuacji, jednak istnieją pewne ogólne zasady, które warto znać.

 • Uścisk dłoni – podobnie jak w przypadku dorosłych, uścisk dłoni jest odpowiednim sposobem powitania z młodzieżą. W przypadku małych dzieci warto jednak dostosować siłę uścisku, aby nie sprawić im bólu. Dzieciom można również pozwolić na inicjowanie uścisku dłoni, jeśli wydają się nieśmiałe lub niepewne.
 • Przedstawianie się – przedstawiając się dziecku lub młodzieży, warto użyć swojego imienia, zamiast tytułu lub stanowiska. Można również zapytać o imię dziecka, jeśli nie zostało wcześniej przedstawione.
 • Używanie odpowiednich zwrotów grzecznościowych – zwracając się do dzieci i młodzieży, warto używać odpowiednich zwrotów grzecznościowych, takich jak „proszę”, „dziękuję” czy „przepraszam”. Pokazuje to szacunek i uczy młodszych osób dobrych manier.
 • Uwzględnianie różnic wiekowych – w zależności od wieku dziecka, warto dostosować sposób powitania. W przypadku małych dzieci można np. uklęknąć, aby być na tym samym poziomie wzroku, co dziecko. Dla starszych dzieci i młodzieży można zastosować bardziej formalne powitanie, zbliżone do tego stosowanego wobec dorosłych.

Powitanie w różnych kulturach – międzynarodowy savoir-vivre

Powitanie jest ważnym elementem komunikacji międzyludzkiej, a jego forma może różnić się w zależności od kultury i tradycji. Znajomość zasad powitania w różnych krajach jest kluczowa, szczególnie podczas podróży czy spotkań biznesowych. Oto kilka przykładów powitań w różnych kulturach:

 • W Japonii – tradycyjne powitanie polega na ukłonie, zwanych ojigi. Im głębszy ukłon, tym większy szacunek okazujemy rozmówcy. W sytuacjach mniej formalnych, Japończycy mogą się także uścisnąć dłońmi, jednak warto pamiętać, że nie należy tego robić zbyt mocno.
 • W krajach arabskich – powitanie polega na uścisku dłoni, ale tylko między osobami tej samej płci. W przypadku osób przeciwnych płci, należy poczekać, czy kobieta wyciągnie dłoń jako pierwsza. Warto również pamiętać, że uścisk dłoni powinien być delikatny, a nie mocny.
 • We Francji – powitanie polega na wymianie pocałunków w policzek, zwanych la bise. Liczba pocałunków może się różnić w zależności od regionu, ale zazwyczaj są to dwa pocałunki – jeden na każdy policzek.
 • W Indiach – tradycyjne powitanie to namaste, czyli złączenie dłoni na wysokości klatki piersiowej i delikatne skłonienie głowy. Gest ten symbolizuje szacunek i pokorę wobec rozmówcy.

Podróżując po świecie, warto znać lokalne zwyczaje i zasady savoir-vivre, aby uniknąć nieporozumień i okazać szacunek rozmówcom. Pamiętaj jednak, że w międzynarodowym środowisku biznesowym często stosuje się uniwersalne formy powitania, takie jak uścisk dłoni.

Częste błędy w powitaniu i jak ich unikać

Powitanie to ważny element komunikacji międzyludzkiej, który może wpłynąć na pierwsze wrażenie i dalszy przebieg rozmowy. Aby uniknąć nieporozumień i potknięć, warto znać najczęstsze błędy w powitaniu i wiedzieć, jak ich unikać:

 • Zbyt mocny uścisk dłoni – uścisk dłoni powinien być pewny, ale nie zbyt mocny. Zbyt silne ściskanie dłoni może być odbierane jako agresywne lub dominujące zachowanie. Staraj się dostosować siłę uścisku do sytuacji i rozmówcy.
 • Niewłaściwe zachowanie wobec osób przeciwnych płci – w niektórych kulturach, takich jak kraje arabskie, nie wypada inicjować uścisku dłoni z osobą przeciwnej płci. W takich sytuacjach warto poczekać, czy rozmówca zainicjuje powitanie, a jeśli nie, można zastosować inne formy powitania, takie jak ukłon czy namaste.
 • Brak kontaktu wzrokowego – podczas powitania ważne jest, aby utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą. Unikanie spojrzenia może być odbierane jako brak szacunku lub niepewność.
 • Nieodpowiednie odległości – podczas powitania warto zachować odpowiednią odległość od rozmówcy, aby nie naruszyć jego przestrzeni osobistej. W różnych kulturach odległości te mogą się różnić, dlatego warto obserwować zachowanie innych osób i dostosować się do panujących zwyczajów.

Znając te błędy i wiedząc, jak ich unikać, można z powodzeniem nawiązać kontakt z rozmówcami i okazać im szacunek. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w komunikacji międzyludzkiej jest empatia, obserwacja i dostosowanie się do sytuacji oraz kultury rozmówców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *