savoir-vivre w kościele
Strona główna » Styl » Savoir-vivre w kościele: szacunek i spokój

Savoir-vivre w kościele: szacunek i spokój

Savoir-vivre w kościele: głęboki szacunek i spokój podczas uczestnictwa w obrzędach. Jak być świadomym uczestnikiem?

W tym artykule omówimy zasady etykiety obowiązujące w kościele, które pomogą nam uczestniczyć w nabożeństwach w sposób odpowiedni i szanujący innych uczestników. Poruszymy kwestie punktualności, ubioru, zachowania, komunikacji, uczestnictwa w sakramentach, interakcji z duchowieństwem oraz zasad dotyczących dzieci w kościele.

Punktualność jako wyraz szacunku

Punktualność podczas uczestnictwa w nabożeństwach jest niezwykle ważna, gdyż świadczy o naszym szacunku dla Boga, duchowieństwa oraz innych uczestników mszy. Spóźnianie się na nabożeństwo może być odbierane jako brak szacunku i zrozumienia dla znaczenia tego wydarzenia. Ponadto, spóźnianie się może zakłócić spokój innych uczestników, którzy już się modlą lub słuchają czytań.

Warto zatem zadbać o to, aby przybyć do kościoła przynajmniej kilka minut przed rozpoczęciem nabożeństwa. Pozwoli to na znalezienie odpowiedniego miejsca, przygotowanie się do modlitwy oraz uniknięcie niepotrzebnego zamieszania. Jeśli jednak zdarzy nam się spóźnić, starajmy się wejść do kościoła jak najcicho i dyskretnie, aby nie przeszkadzać innym w skupieniu.

Odpowiedni strój do kościoła

Ubiór, w jakim uczestniczymy w nabożeństwach, również ma znaczenie. Odpowiedni strój do kościoła powinien być skromny, schludny i niewyszukany. W ten sposób okazujemy szacunek dla Boga, duchowieństwa oraz innych uczestników mszy. Nieodpowiedni ubiór może być uważany za brak szacunku i zrozumienia dla świętości miejsca oraz wydarzenia.

Do nieodpowiednich strojów zaliczają się między innymi: krótkie spódnice, głębokie dekolty, odkryte ramiona, prześwitujące materiały czy też zbyt obcisłe ubrania. W przypadku mężczyzn, należy unikać noszenia krótkich spodenek, podkoszulków czy też zbyt luźnych ubrań. Warto również pamiętać o tym, aby nie nosić zbyt wyzywających dodatków czy biżuterii. W kościele liczy się skromność i umiar, a nie wywoływanie zainteresowania swoim wyglądem.

Zachowanie podczas nabożeństwa

Podczas uczestnictwa w nabożeństwach, niezwykle ważne jest, aby zachowywać się w sposób odpowiedni i szanujący zarówno Boga, jak i innych uczestników. Właściwe zachowanie podczas nabożeństwa obejmuje między innymi:

 • Postawy ciała – W trakcie nabożeństwa, należy przyjąć postawę siedzącą, stojącą lub klęczącą, zgodnie z przebiegiem liturgii. Ważne jest, aby nie opierać się na ławkach, nie kręcić się, ani nie przekładać nóg na nogę. Wszystkie te postawy powinny być wyrazem szacunku i skupienia na modlitwie.
 • Modlitwa – Podczas nabożeństwa, należy aktywnie uczestniczyć w modlitwach, śpiewach i odpowiedziach, zgodnie z przebiegiem liturgii. Warto pamiętać, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, a więc powinna być wyrazem naszego szacunku i oddania.
 • Zachowanie ciszy – W trakcie nabożeństwa, należy zachować ciszę i unikać rozmów z innymi uczestnikami. Cisza jest ważna dla skupienia na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Jeśli konieczne jest porozumienie się z innymi, należy to zrobić szeptem.
 • Unikanie zakłóceń – Należy unikać wszelkich czynności, które mogą zakłócić spokój innych uczestników nabożeństwa, takich jak jedzenie, picie, żucie gumy czy korzystanie z urządzeń elektronicznych (o czym więcej w punkcie 4).

Komunikacja w kościele

Komunikacja w kościele powinna być ograniczona do minimum, aby nie zakłócać atmosfery modlitwy i skupienia. W przypadku konieczności porozumienia się z innymi uczestnikami nabożeństwa, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Rozmowy – Jeśli konieczne jest porozumienie się z innymi uczestnikami nabożeństwa, należy to zrobić szeptem, aby nie zakłócić ciszy i skupienia innych osób. Warto również unikać długich rozmów, a jeśli to możliwe, przekazać informacje po zakończeniu nabożeństwa.
 • Telefony komórkowe – Przed wejściem do kościoła, należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, aby uniknąć zakłóceń spowodowanych dźwiękami dzwonków, powiadomień czy alarmów. Korzystanie z telefonu komórkowego w kościele jest nieodpowiednie, chyba że jest to absolutnie konieczne (np. w sytuacji nagłego wypadku). W takim przypadku, należy opuścić kościół i rozmawiać na zewnątrz.
 • Inne urządzenia elektroniczne – Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych, korzystanie z innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, laptopy czy odtwarzacze mp3, jest nieodpowiednie podczas nabożeństwa. Jeśli konieczne jest korzystanie z takiego urządzenia (np. do czytania Pisma Świętego), należy to robić w sposób dyskretny i niezakłócający innych uczestników.

Uczestnictwo w sakramentach

Uczestnictwo w sakramentach jest kluczowym elementem życia religijnego każdego katolika. Warto zatem znać zasady dotyczące ich przyjmowania, aby uczestniczyć w nich w sposób godny i odpowiedni. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące uczestnictwa w sakramentach takich jak komunia czy spowiedź.

 • Komunia Święta – Przyjmowanie komunii jest jednym z najważniejszych momentów podczas Mszy Świętej. Przed przystąpieniem do komunii należy upewnić się, że jest się w stanie łaski uświęcającej, czyli nie ma na sumieniu ciężkich grzechów. W przypadku grzechów ciężkich, należy najpierw skorzystać z sakramentu pokuty. Przyjmując komunię, należy podejść do księdza lub szafarza z pokorą i szacunkiem, a następnie przyjąć ciało Chrystusa na dłoń lub do ust. Po przyjęciu komunii, warto spędzić chwilę w ciszy i modlitwie, dziękując za otrzymane łaski.
 • Spowiedź – Sakrament pokuty, zwany również spowiedzią, jest niezbędny dla uzyskania przebaczenia grzechów i powrotu do stanu łaski uświęcającej. Przed przystąpieniem do spowiedzi warto dokonać rachunku sumienia, aby móc szczerym sercem wyznać swoje grzechy. Podczas spowiedzi należy wyznać wszystkie ciężkie grzechy, a także te, które uważa się za ważne. Po wysłuchaniu spowiedzi, ksiądz udzieli rozgrzeszenia i nałoży pokutę, którą należy wypełnić z posłuszeństwem i pokorą.

Interakcja z duchowieństwem

Duchowieństwo pełni ważną rolę w życiu religijnym każdego katolika. Warto zatem znać zasady dotyczące interakcji z księżmi, aby okazywać im należyty szacunek i wdzięczność za ich posługę. Poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących komunikacji z duchowieństwem oraz ofiarowania darów.

 • Zwracanie się do księdza – W rozmowie z księdzem należy zwracać się do niego z szacunkiem, używając zwrotów takich jak „Ksiądz”, „Ojcze” czy „Panie Proboszczu”. W przypadku biskupów, arcybiskupów i kardynałów, stosuje się odpowiednie tytuły, takie jak „Ekscelencjo” czy „Eminencjo”. Warto również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości i tonu rozmowy, aby nie naruszyć granic prywatności i szacunku.
 • Ofiarowanie darów – W przypadku chęci złożenia ofiary na rzecz kościoła czy księdza, warto uczynić to w sposób dyskretny i odpowiedni. Można to zrobić na przykład podczas składania ofiar podczas Mszy Świętej, przekazując dar osobiście księdzu po zakończeniu nabożeństwa lub przekazując go w biurze parafialnym. Warto pamiętać, że ofiary są dobrowolne i nie powinny być traktowane jako obowiązek, ale jako wyraz wdzięczności i wsparcia dla posługi duchowieństwa.

Zasady dotyczące dzieci w kościele

Wprowadzenie dzieci do życia religijnego i uczestnictwo w nabożeństwach jest ważnym elementem wychowania. Jednak dzieci, zwłaszcza młodsze, mogą mieć trudności z zachowaniem odpowiedniego zachowania w kościele. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka zasad, które pomogą rodzicom i opiekunom w zapewnieniu spokojnej atmosfery podczas mszy świętej.

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w nabożeństwie – Przed udaniem się do kościoła warto wyjaśnić dzieciom, czego mogą się spodziewać podczas mszy oraz jakie zachowanie jest oczekiwane. Warto również zachęcić dzieci do uczestnictwa w modlitwach i śpiewach, aby poczuły się bardziej zaangażowane w nabożeństwo.

 • Zachowanie podczas nabożeństwa – Dzieci powinny być nauczone, że kościół to miejsce, w którym należy zachować ciszę i spokój. Bieganie, głośne rozmowy czy zabawy są nieodpowiednie. Jeśli dziecko jest niespokojne lub płacze, warto wyjść na chwilę na zewnątrz, aby nie zakłócać nabożeństwa.
 • Głośność – Dzieci powinny być nauczone, że podczas nabożeństwa należy mówić cicho lub szeptem. Jeśli dziecko ma pytania dotyczące mszy, warto zachęcić je do zadawania ich po zakończeniu nabożeństwa.

Zachowanie po zakończeniu nabożeństwa

Zakończenie nabożeństwa nie oznacza, że możemy od razu wrócić do swobodnego zachowania. Warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam utrzymać odpowiednią atmosferę również po mszy świętej.

 • Opuszczanie kościoła – Po zakończeniu nabożeństwa warto opuścić kościół w sposób spokojny i uporządkowany. Nie należy spieszyć się ani pchać innych uczestników mszy. Jeśli to możliwe, warto również złożyć księdzu podziękowania za przewodniczenie nabożeństwu.
 • Interakcja z innymi uczestnikami nabożeństwa – Po zakończeniu mszy warto wymienić się z innymi uczestnikami życzeniami, np. „Szczęść Boże” czy „Miłego dnia”. Warto również pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej odległości i nie naruszaniu przestrzeni osobistej innych osób.

Zachowanie na terenie kościoła po zakończeniu nabożeństwa – Jeśli po zakończeniu mszy pozostajemy jeszcze na terenie kościoła, np. aby pomodlić się przy ołtarzu czy zapalić znicz, warto pamiętać o utrzymaniu ciszy i spokoju. Nieodpowiednie jest również spożywanie posiłków czy napojów na terenie kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *