savoir-vivre w szkole
Strona główna » Styl » Savoir-vivre w szkole: podstawowe zasady

Savoir-vivre w szkole: podstawowe zasady

Savoir-vivre w szkole: zapoznaj się z podstawowymi zasadami zachowania, które pomogą Ci w nawiązywaniu relacji.

W poniższym artykule omówimy kluczowe zasady kultury szkolnej, które pomogą uczniom w nawiązywaniu pozytywnych relacji z nauczycielami, kolegami oraz personelem szkolnym. Przedstawimy również wskazówki dotyczące odpowiedzialności, dbałości o porządek, korzystania z technologii oraz uczestnictwa w życiu szkoły. Zapraszamy do lektury!

Szacunek dla nauczycieli i personelu szkolnego

W szkole ważne jest, aby szanować autorytety, takie jak nauczyciele, dyrektor, pracownicy administracji i obsługi. Szacunek dla dorosłych jest podstawą dobrego funkcjonowania szkoły i wpływa na atmosferę panującą wśród uczniów. Warto pamiętać o kilku zasadach grzeczności, które pomogą w budowaniu pozytywnych relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

 • Odpowiednie formy zwracania się do dorosłych – zwracaj się do nauczycieli i innych pracowników szkoły używając ich tytułów, np. „pani profesor”, „pan dyrektor”. Unikaj zbyt swobodnego tonu i nie mów do nich po imieniu, chyba że sami na to pozwolą.
 • Słuchanie, kiedy mówią – kiedy nauczyciel czy inny pracownik szkoły mówi, zwróć na niego uwagę i słuchaj uważnie. To nie tylko wyraz szacunku, ale także sposób na lepsze zrozumienie tego, co jest mówione.
 • Nie przerywanie – nie przerywaj nauczycielom czy innym pracownikom szkoły, gdy mówią. Jeśli masz pytanie lub chcesz się wypowiedzieć, poczekaj na odpowiedni moment, np. gdy nauczyciel zapyta, czy ktoś ma pytania.

Punktualność i odpowiedzialność za swoje obowiązki

Punktualność jest jednym z kluczowych aspektów odpowiedzialności ucznia. Dotyczy to zarówno przybywania na czas do szkoły, jak i na poszczególne lekcje. Punktualność wpływa na organizację pracy szkoły i nauczanie, a także uczy szacunku dla czasu innych osób. Pamiętaj, że spóźnienia mogą być źle odbierane przez nauczycieli i innych uczniów, a także wpłynąć na Twoje oceny.

Odpowiedzialność za swoje obowiązki to kolejny ważny element kultury szkolnej. Obejmuje ona między innymi:

 • Odrabianie lekcji – regularne odrabianie zadań domowych pokazuje nauczycielom, że traktujesz naukę poważnie i jesteś zaangażowany w proces edukacyjny.
 • Przygotowywanie się do zajęć – przed lekcją sprawdź, co będzie omawiane i przygotuj się do dyskusji czy ćwiczeń. Dzięki temu lekcje będą bardziej efektywne, a Ty zrozumiesz więcej.
 • Szanowanie terminów – staraj się oddawać prace domowe, projekty czy prezentacje na czas. Jeśli masz problem z dotrzymaniem terminu, powiadom nauczyciela i poproś o wydłużenie czasu.

Dbałość o czystość i porządek w szkole

Utrzymanie czystości i porządku w szkole jest nie tylko kwestią estetyki, ale także wpływa na komfort nauki oraz zdrowie uczniów i nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby każdy uczestnik życia szkolnego przestrzegał zasad dotyczących dbałości o czystość i porządek. Należy pamiętać o takich zasadach, jak:

 • Nieśmiecenie – każdy uczestnik życia szkolnego powinien dbać o to, aby nie zostawiać śmieci na korytarzach, w salach lekcyjnych czy na terenie szkoły. Wszelkie odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci.
 • Dbanie o stan ławek i sprzętów szkolnych – szanowanie mienia szkolnego to podstawa. Należy dbać o stan ławek, krzeseł, tablic, a także sprzętów takich jak komputery czy projektory. Zniszczenia czy dewastacje powinny być zgłaszane nauczycielom lub dyrekcji.
 • Zachowanie porządku w szatni – szatnia to miejsce, gdzie uczniowie zostawiają swoje rzeczy osobiste, dlatego ważne jest, aby dbać o porządek w tym pomieszczeniu. Należy odpowiednio wieszać ubrania na wieszakach, a plecaki czy torby chować do szafek lub zostawiać w wyznaczonych miejscach.

Kultura osobista na przerwach i w czasie posiłków

Przerwy i czas posiłków to momenty, kiedy uczniowie mogą odpocząć od nauki, porozmawiać z kolegami i zregenerować siły. Jednakże, również w tych sytuacjach ważne jest przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz savoir-vivre. Podczas przerw i posiłków warto pamiętać o takich zasadach, jak:

 • Nie przeszkadzanie innym – każdy uczeń ma prawo do spokojnego spędzenia przerwy czy zjedzenia posiłku. Należy unikać hałasowania, krzyków czy biegania po korytarzach, aby nie przeszkadzać innym uczniom oraz nauczycielom.
 • Dbanie o higienę podczas jedzenia – podczas spożywania posiłków ważne jest przestrzeganie zasad higieny. Należy myć ręce przed jedzeniem, nie dzielić się jedzeniem z innymi uczniami bezpośrednio z własnych naczyń czy sztućców, a także nie zostawiać po sobie bałaganu na stołach czy w klasach.
 • Przestrzeganie zasad savoir-vivre – podczas posiłków warto pamiętać o podstawowych zasadach kultury stołowej, takich jak jedzenie w spokojny sposób, nie rozmawianie z pełnymi ustami czy nie bawienie się jedzeniem. Dzięki temu uczniowie będą wzorowo zachowywać się nie tylko w szkole, ale także w innych sytuacjach społecznych.

Szacunek dla kolegów i koleżanek

W szkole spędzamy dużo czasu z rówieśnikami, dlatego ważne jest, aby szanować swoich kolegów i koleżanki. Szacunek dla innych uczniów oznacza przede wszystkim akceptację ich różnorodności, niezależnie od wieku, płci, wyglądu, pochodzenia czy zdolności. Każdy z nas jest inny i warto te różnice doceniać, a nie wyśmiewać czy krytykować.

 • Unikaj konfliktów – staraj się rozwiązywać spory pokojowo, szanując opinie innych. Nie wszyscy muszą się ze sobą zgadzać, ale warto słuchać argumentów drugiej strony i dążyć do kompromisu.
 • Przeciwdziałaj przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jeśli widzisz, że ktoś jest krzywdzony, nie bądź obojętny. Zgłoś sytuację nauczycielowi, wychowawcy lub rodzicom.
 • Wspieraj innych – pomagaj kolegom i koleżankom w nauce, zachęcaj ich do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wspólna praca nad projektem czy przygotowanie do egzaminu może być dużo przyjemniejsze i skuteczniejsze.
 • Nie wykluczaj – staraj się, aby każdy czuł się zaakceptowany i mile widziany w grupie. Wykluczenie może prowadzić do samotności, smutku i problemów emocjonalnych.

Odpowiednie korzystanie z technologii w szkole

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę w naszym życiu, również w szkole. Ważne jest jednak, aby korzystać z urządzeń technologicznych w sposób odpowiedni i zgodny z zasadami szkoły. Obejmuje to zarówno telefony komórkowe, komputery, tablety, jak i inne sprzęty.

 • Przestrzegaj zasad szkoły – każda szkoła ma swoje regulaminy dotyczące korzystania z urządzeń technologicznych. Przeczytaj je uważnie i stosuj się do nich. Niektóre szkoły mogą zabraniać używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, inne mogą pozwalać na korzystanie z nich tylko w określonych miejscach czy godzinach.
 • Szanuj prywatność – nie nagrywaj, nie fotografuj i nie udostępniaj w internecie zdjęć czy filmów z innymi uczniami bez ich zgody. Pamiętaj, że każdy ma prawo do ochrony swojego wizerunku i życia prywatnego.
 • Dbaj o bezpieczeństwo – korzystając z internetu, nie udzielaj nieznajomym swoich danych osobowych, nie umawiaj się na spotkania z osobami poznanymi w sieci bez wiedzy i zgody rodziców. Pamiętaj również o zabezpieczaniu swojego konta hasłem i nie udostępniaj go innym.
 • Szanuj prawa autorskie – nie ściągaj i nie korzystaj z nielegalnych źródeł materiałów edukacyjnych, filmów czy muzyki. Pamiętaj, że twórcy zasługują na wynagrodzenie za swoją pracę.

Uczestnictwo w życiu szkoły poza lekcjami

Uczestnictwo w życiu szkoły poza lekcjami to ważny element kształtowania postaw obywatelskich, rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Angażowanie się w dodatkowe zajęcia, wydarzenia szkolne czy wycieczki pozwala na lepsze poznanie swoich kolegów i koleżanek, a także nauczycieli, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji i atmosfery w szkole.

Ważne jest, aby uczniowie szanowali zasady uczestnictwa w różnych formach aktywności szkolnej, takie jak punktualność, odpowiedzialność za swoje zadania czy współpraca z innymi uczestnikami. To także okazja do wykazania inicjatywy, kreatywności i umiejętności pracy w zespole. Warto pamiętać, że zaangażowanie w życie szkoły poza lekcjami może być docenione przez nauczycieli i wpłynąć na ocenę zachowania czy nawet na rekomendacje przy ubieganiu się o stypendia czy miejsce w szkole wyższej.

Komunikacja z nauczycielami i rodzicami

Umiejętność komunikacji z nauczycielami i rodzicami jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym. Ważne jest, aby uczniowie szanowali czas dorosłych, nie przeszkadzając im bez powodu, a jednocześnie potrafili szczerze i otwarcie wyrażać swoje potrzeby, problemy czy opinie. W komunikacji z nauczycielami i rodzicami należy pamiętać o odpowiednich formach zwracania się do nich, takich jak używanie tytułów, nazwisk czy grzecznościowych zwrotów.

Warto również pamiętać o korzystaniu z odpowiednich kanałów komunikacji, takich jak rozmowy bezpośrednie, e-mail, telefon czy spotkania na zebraniach. W przypadku problemów z nauką czy konfliktów z innymi uczniami, warto szukać wsparcia u nauczycieli lub rodziców, którzy mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania. Dobrze jest również informować dorosłych o swoich sukcesach, osiągnięciach czy planach na przyszłość, co może wpłynąć na wzajemne zrozumienie i współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *