średniowieczny savoir vivre
Strona główna » Styl » Jakie były zasady savoir-vivre w średniowieczu?

Jakie były zasady savoir-vivre w średniowieczu?

Jak wyglądałyby zasady savoir-vivre w średniowieczu? Zanurz się w fascynujący świat dawnej etykiety i odkryj, jak zachowywano się w tamtych czasach.

W średniowieczu istniały ściśle określone zasady etykiety, które regulowały życie społeczne na różnych płaszczyznach. W niniejszym artykule przybliżymy tradycje i zwyczaje dotyczące m.in. przywitań, ubioru, etykiety stołowej, czy obchodzenia się z religią. Zapraszamy do lektury, by poznać dawne zasady savoir-vivre’u i zrozumieć, jakie wartości przyświecały ludziom żyjącym w tamtych czasach.

Zasady przywitań i pożegnań w średniowieczu

W średniowieczu, podobnie jak dziś, istniały różne formy powitania i pożegnania, które zależały od statusu społecznego, płci oraz okoliczności spotkania. Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych zasad, które obowiązywały w tamtych czasach.

Powitania między osobami o różnym statusie społecznym zwykle obejmowały ukłon lub pokłon. Osoba o niższym statusie społecznym wykonywała ukłon w stronę osoby o wyższym statusie, co miało na celu okazanie szacunku i podporządkowania. W przypadku spotkania z osobą o znacznie wyższym statusie, taką jak władca, pokłon mógł być głębszy i obejmować np. ucałowanie ręki czy pierścienia.

Powitania między osobami tej samej płci mogły obejmować uścisk dłoni, uderzenie się w ramiona lub przytulenie. W przypadku kobiet, zwłaszcza tych o wyższym statusie społecznym, powitania były bardziej stonowane i obejmowały delikatne ujęcie dłoni czy wymianę uprzejmości.

Warto również wspomnieć o symbolice gestów używanych podczas przywitania. Na przykład, podanie dłoni miało na celu pokazanie, że osoba nie ma w niej ukrytej broni, co było ważne zwłaszcza w kontekście relacji między rycerzami. Ponadto, ucałowanie ręki czy pierścienia było oznaką lojalności i oddania.

Etykieta stołowa w średniowieczu

Średniowieczna etykieta stołowa różniła się od współczesnych zwyczajów, ale niektóre zasady są dość uniwersalne i obowiązują do dziś. Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych zasad obowiązujących w tamtych czasach.

Zasady jedzenia obejmowały między innymi nie mówienie z pełnymi ustami, nie chwytanie jedzenia rękoma (chyba że było to niezbędne) oraz nie opieranie się o stół. W przypadku posiłków spożywanych wspólnie, ważne było również dzielenie się jedzeniem z innymi uczestnikami uczty.

Podawanie posiłków odbywało się zwykle według hierarchii społecznej, zaczynając od najważniejszych osób przy stole. W przypadku dworskich uczty, pierwszeństwo miały oczywiście osoby królewskie, a następnie szlachta i duchowieństwo. W przypadku uczty rodziny szlacheckiej, pierwszeństwo miały osoby starsze i o wyższym statusie społecznym.

Warto również wspomnieć o symbolice różnych potraw i napojów. Na przykład, chleb był uważany za święty i nie wolno było go marnować. W przypadku mięsa, istniały różne zasady dotyczące jego spożywania, np. nie jedzenie mięsa w piątki czy okresy postne. Napoje, takie jak wino czy piwo, były powszechnie spożywane, ale nadmierne upijanie się było źle widziane.

Zasady ubioru i higieny osobistej w średniowieczu

W średniowieczu ubiór odgrywał istotną rolę w życiu społecznym, a jego wygląd i jakość były ściśle związane ze statusem społecznym osoby. Ubiór miał za zadanie podkreślać pozycję społeczną, zawodową oraz majątkową właściciela, a także służyć jako oznaka przynależności do określonej grupy społecznej czy zawodowej. W związku z tym, istniały określone zasady dotyczące ubioru, które należało przestrzegać.

W przypadku ubioru codziennego, zasady te były mniej rygorystyczne, jednak w przypadku ubioru na specjalne okazje, takie jak uczestnictwo w ceremoniach czy uczestnictwo na dworze królewskim, wymagano przestrzegania określonych norm. Wśród najważniejszych zasad ubioru w średniowieczu można wymienić:

 • Stroje odpowiednie dla danej pory roku – w zimie noszono cieplejsze ubrania, takie jak płaszcze z futrem, podczas gdy w lecie preferowano lżejsze tkaniny.
 • Stroje odpowiednie dla danej okazji – na przykład, na uczestnictwo w ceremoniach religijnych wymagano noszenia odpowiednich szat, takich jak długie suknie czy płaszcze.
 • Stroje odpowiednie dla płci – mężczyźni nosili na ogół długie, luźne spodnie, natomiast kobiety – długie suknie z długimi rękawami.
 • Stroje odpowiednie dla statusu społecznego – ubiór szlachty różnił się od ubioru chłopów czy mieszczan, zarówno pod względem jakości materiałów, jak i bogactwa zdobień.

W średniowieczu higiena osobista była również istotnym elementem życia codziennego, choć jej poziom różnił się w zależności od statusu społecznego i dostępności środków higienicznych. Wśród podstawowych zasad higieny osobistej w średniowieczu można wymienić:

 • Regularne mycie ciała – choć częstotliwość kąpieli była niższa niż we współczesnych czasach, to jednak dbano o utrzymanie czystości ciała, zwłaszcza przed uczestnictwem w ważnych uroczystościach czy spotkaniach.
 • Utrzymanie czystości ubrań – ubrania były pierzone i czyścione, choć również z mniejszą częstotliwością niż obecnie. Szczególną uwagę zwracano na czystość bielizny, która miała bezpośredni kontakt ze skórą.
 • Dbanie o czystość jamy ustnej – choć nie stosowano jeszcze past do zębów, to jednak dbano o higienę jamy ustnej, na przykład poprzez płukanie ust wodą czy stosowanie wybielaczy zębów.
 • Utrzymanie porządku we włosach – włosy były regularnie czesane, a także myte i przycinane. W przypadku kobiet, długie włosy były często zaplatane w warkocze lub układane w upięcia.

Etykieta dworska w średniowieczu

Średniowieczny dwór królewski czy szlachecki był miejscem, gdzie obowiązywały ściśle określone zasady etykiety, które miały na celu utrzymanie porządku i hierarchii społecznej. Etykieta dworska obejmowała zarówno zasady zachowania, jak i ubioru, a jej przestrzeganie było kluczowe dla utrzymania dobrego wizerunku i pozycji społecznej.

Wśród najważniejszych zasad etykiety dworskiej w średniowieczu można wymienić:

 • Okazywanie szacunku władcy i osobom o wyższym statusie społecznym – na przykład poprzez kłanianie się, używanie odpowiednich tytułów czy przestrzeganie zasad pierwszeństwa.
 • Stosowanie odpowiedniego języka i tonu – na dworze obowiązywał specyficzny język, pełen zwrotów grzecznościowych i unikający wulgarności czy nieodpowiednich tematów.
 • Przestrzeganie zasad ubioru – na dworze wymagano noszenia strojów odpowiednich dla danej okazji, pory roku oraz statusu społecznego.
 • Przestrzeganie zasad etykiety stołowej – na dworze obowiązywały ściśle określone zasady jedzenia, podawania posiłków oraz zachowania przy stole.
 • Uczestnictwo w ceremoniach dworskich – na dworze odbywały się liczne ceremonie, takie jak koronacje, śluby czy pogrzeby, których uczestnictwo było obowiązkowe dla osób o określonym statusie społecznym.
 • Przestrzeganie zasad obchodzenia się z religią i kościołem – na dworze obowiązywały również zasady uczestnictwa w nabożeństwach, zachowania w miejscach świętych czy obchodzenia świąt religijnych.

Warto zauważyć, że ceremoniał dworski odgrywał istotną rolę w życiu dworskim, gdyż jego celem było nie tylko utrzymanie porządku i hierarchii społecznej, ale także podkreślenie władzy i prestiżu władcy. Ceremoniał dworski obejmował zarówno zasady etykiety, jak i organizację uroczystości czy uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym.

Zasady obchodzenia się z religią i kościołem w średniowieczu

W średniowieczu religia odgrywała kluczową rolę w życiu społeczeństwa, a Kościół był jedną z najważniejszych instytucji. W związku z tym istniały określone zasady, których przestrzeganie było wymagane podczas uczestnictwa w nabożeństwach, obchodzenia świąt czy zachowania w miejscach świętych.

Uczestnictwo w nabożeństwach było obowiązkowe dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego. Msze święte odbywały się przede wszystkim w niedziele i święta, a także podczas ważnych uroczystości, takich jak chrzty, śluby czy pogrzeby. W kościele obowiązywał ścisły podział na strefy przeznaczone dla różnych grup społecznych: szlachta i duchowieństwo zajmowały miejsca bliżej ołtarza, a chłopi i mieszczanie – dalej. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kobiety i mężczyźni zazwyczaj siedzieli oddzielnie.

W miejscach świętych obowiązywały zasady skromności, powagi i szacunku. Przy wejściu do kościoła należało zdjąć nakrycie głowy, a także wykonać znak krzyża. W czasie nabożeństwa nie wolno było rozmawiać, jeść ani pić. W przypadku świąt i innych uroczystości religijnych, takich jak procesje czy pielgrzymki, uczestnicy byli zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju, zwykle w ciemnych kolorach i bez zbędnych ozdób.

Etykieta miłosna i małżeńska w średniowieczu

Średniowieczne zasady dotyczące miłości i małżeństwa były ściśle związane z ówczesnymi normami społecznymi i religijnymi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że małżeństwo było traktowane przede wszystkim jako instytucja społeczna i ekonomiczna, a nie jako związek oparty na uczuciach. W związku z tym proces zalotów, zawierania małżeństwa oraz życia w nim był regulowany przez liczne zasady i normy.

Zaloty odbywały się zazwyczaj pod kontrolą rodziny, a ich celem było nawiązanie korzystnych sojuszy i umocnienie pozycji społecznej. Młodzi ludzie rzadko mieli możliwość swobodnego wyboru partnera, a ich związki były często aranżowane przez rodziców. W przypadku szlachty i wyższych warstw społecznych, zaloty miały formę miłości dworskiej, która polegała na wyrażaniu uczuć za pomocą poezji, muzyki czy prezentów, ale zazwyczaj nie prowadziła do fizycznej bliskości.

W przypadku małżeństwa, istniały ścisłe zasady dotyczące zawarcia związku, takie jak konieczność uzyskania zgody rodziców, a także przestrzeganie okresów zakazu zawierania małżeństw (np. w okresie Wielkiego Postu). Sam ślub odbywał się w kościele, a ceremonia była połączona z nabożeństwem i błogosławieństwem księdza. Po zawarciu małżeństwa, młodzi małżonkowie byli zobowiązani do lojalności, wzajemnego szacunku i współpracy, a zdrada czy rozwód były traktowane jako poważne przewinienia, karane zarówno przez Kościół, jak i przez społeczność.

Zasady obchodzenia się z bronią i walki w średniowieczu

W średniowieczu, szczególnie wśród rycerstwa, posiadanie i umiejętność posługiwania się bronią było niezwykle istotne. W związku z tym istniały określone zasady i etykieta dotycząca obchodzenia się z bronią oraz uczestnictwa w walkach i turniejach.

 • Noszenie broni było zarezerwowane przede wszystkim dla rycerstwa i szlachty, choć w niektórych sytuacjach również mieszczanie mogli posiadać broń. W przypadku rycerzy, noszenie broni było zarówno oznaką ich statusu społecznego, jak i obowiązkiem wynikającym z roli wojownika. Ważne było jednak, aby broń nosić w odpowiedni sposób, z szacunkiem i ostrożnością. Na przykład, w miejscach publicznych, takich jak kościoły czy dwory, broń powinna być noszona w pochwie, a nie trzymana w ręku.
 • Turnieje rycerskie były popularną formą rywalizacji i pokazania swoich umiejętności w walce. Uczestnictwo w turniejach było zarezerwowane dla rycerstwa, a zasady uczestnictwa były ściśle określone. Przed rozpoczęciem turnieju rycerze składali przysięgę na wierność zasadom rycerskim i uczciwość w walce. Ważne było również, aby podczas turnieju przestrzegać zasad fair play i nie stosować nieuczciwych technik walki.
 • Honor rycerski był kluczowym elementem etykiety wojennej w średniowieczu. Rycerze zobowiązani byli do przestrzegania zasad honoru, takich jak lojalność wobec swego pana, odwaga, uczciwość i szacunek wobec przeciwnika. W przypadku pojedynków, rycerze mieli obowiązek wyzwać przeciwnika na pojedynek w sposób uczciwy, a nie atakować go z zaskoczenia.

Etykieta pogrzebowa w średniowieczu

Śmierć była nieodłącznym elementem życia w średniowieczu, a związane z nią rytuały i ceremonie były ściśle określone przez etykietę pogrzebową. W zależności od statusu społecznego zmarłego, pogrzeby mogły przybierać różne formy, jednak istniały pewne wspólne zasady obowiązujące wszystkich uczestników ceremonii pogrzebowej.

 • Przygotowanie do pogrzebu obejmowało między innymi ubranie zmarłego w odpowiednie szaty, zwykle białe lub czarne, symbolizujące czystość i żałobę. Ciało zmarłego umieszczano w trumnie, która następnie była wystawiana na widok publiczny, aby bliscy i znajomi mogli pożegnać się z zmarłym. W przypadku osób duchownych, trumna z ciałem mogła być wystawiona w kościele.
 • Uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej było obowiązkiem rodziny, przyjaciół i znajomych zmarłego. Uczestnicy pogrzebu mieli obowiązek ubrać się w stroje żałobne, zwykle czarne lub ciemne, oraz zachowywać powagę i szacunek wobec zmarłego. W trakcie ceremonii odmawiano modlitwy za duszę zmarłego oraz śpiewano hymny żałobne.
 • Okres żałoby był ściśle określony w zależności od stopnia pokrewieństwa z zmarłym. Najbliższa rodzina zmarłego, tak jak żona czy dzieci, miała obowiązek nosić żałobę przez określony czas, zwykle rok, podczas którego obowiązywały pewne ograniczenia, takie jak zakaz uczestniczenia w zabawach czy weselach. Dalsi krewni i znajomi nosili żałobę przez krótszy czas, zwykle kilka tygodni lub miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *